Пресконференция за началото на проектa

На 29 ноември 2017 в град Добрич се проведе пресконференция за началото на проект „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“, акроним LAB mobile, изпълняван от НПО „Европейски институт по културен туризъм ЕВРИКА“ (Водещ Партньор), в партньорство с Търговско-промишлена палата Добрич, Университет „Овидий“ – Констанца и Асоциация “Институт за насърчаване на туризма и приложната икономика”, Констанца.
На събитието присъстваха журналисти от 5 регионални медии, експерти от Дирекция „Бюро по труда“ – Добрич, трудови посредници, обучителни институции, представители на бизнеса, НПО от областта на човешките ресурси, представители на местни и регионални публични власти. Заместник-кметът на община Добрич, д-р Баева присъства и изрази своята съпричастност към целите на проекта и очакваните резултати. Събитието беше открито от управителя на „ЕИКТ ЕВРИКА“, г-н Красен Русев. Ръководителят на проекта – Божанка Добрева представи проекта с неговите основни цели, дейности и ползи за местната общност. На събитието присъстваха и представители на трите партньора – г-н Герман Германов от ТПП-Добрич, госпожа Кристина Духня – координатор на проекта за Университет „Овидий“ – Констанца и Дана Бобе, помощник-мениджър към Асоциация “Институт за насърчаване на туризма и приложната икономика”-Констанца.

Проектът има за цел да стимулира трудовия пазар в целевия трансграничен регион, създавайки дълготрайни условия за трудова мобилност, заетост и предприемачество чрез иновативни и устойчиви трансгранични инициативи.
Той включва дейности като:
• Проучване състоянието на трудовия пазар и изготвяне на пътна карта за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион Добрич- Констанца;
• Създаване на иновативна платформа за онлайн учене;
• Оборудване на Център за Учене през целия живот (LLL Center) в град Констанца;
• Създаване на помагало-самоучител, видео уроци и учебни филми за изучаване на румънски език от българи и български език от румънци, както и провеждане на 2 езикови курса;
• Създаване на три помагала по предприемачество в туризма и три учебни филма- за еко и селски туризъм, за културен туризъм и за спортен и приключенски туризъм, които ще бъдат общо достъпни на платформата за онлайн учене. Провеждане на три съвместни обучения;
• Създаване на учебна система и видео уроци за изграждане на ключови компетенции и меки умения;
• Провеждане на две трудови борси и два работни семинара.
Продължителност на проекта: 24 месеца
Бюджет: 711 301,33 евро

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept
2019-06-27T08:49:26+00:0030.11.2017|Новини|