Успешно приключи езиковия курс за изучаване на „Румънски език за българи“

Уважаеми дами и господа,

Сдружение “Европейски институт за културен туризъм “ЕВРИКА”” има удоволствието да Ви съобщи, че езиковия курс за изучаване на „Румънски език за българи“ в град Добрич, ниво А1 приключи успешно. В обучението се включиха 16 участника – заети и безработни лица, които с помощта на придобитите езикови познания подобряват своите шансове на пазара на труда. В края на обучението те положиха тест и получиха сертификати за ниво А1.

Езиковият курс се проведе в рамките на проект  “Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния  регион Добрич – Констанца”, LAB mobile, по Програма Interreg V-A Румъния-България. Той представлява пилотно тестване на изготвения по проекта онлайн езиков курс за изучаване на румънски език, за нивата А1 и А2 от Европейската езикова рамка. Състои се от десет видео урока, обхващащи граматически правила и разяснения, интересни дидактически текстове и диалози с практическо приложение, речник, интерактивни упражнения.  Успешно преминалите онлайнкурса могат да попълнят наличните интерактивни тестове за нивата А1 и А2 и да получат сертификат. Към видео уроците са изготвени  10 учебни филма с обща продължителност 30 минути,  с истински герои и ситуации. Фокусът на целия езиков курс е върху развиването на говорни и комуникативни умения, приложими в реална работна среда.Съдържанието на езиковия курс е изготвено от екип висококвалифицирани специалисти от Велико Търновски Университет „Кирил и Методий“, специалност „Румънска филология“. Ръководител на екипа е главен асистент д-р Боряна Михайлова. Видео уроците,  аудио файловете и учебните филми бяха изготвени от фирма „Добруджа Спектър“ ООД, а уеб платформата е създадена от „НИТ-Нови интернет технологии“ ЕООД-София. Езиковият курс е свободно достъпен за всички потребителина онлайн платформата  Екипът на проекта счита, че с придобиването на нови езикови компетенции много хора от трансграничния регион Добрич-Констанца могат да подобрят своите шансове на пазара на труда и да станат част от един по-активен процес на трудова мобилност.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept
2019-06-28T10:44:08+00:0025.03.2019|Новини|