Предстоящ Панаир на заетостта в град Добрич

В рамките на проект “Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца (LAB mobile), финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България, чрез Европейския фонд за регионално развитие, Търговско-промишлена палата – Добрич организира

“ПАНАИР ЗА ЗАЕТОСТ”

на 9 май 2019 година от 11:00 часа,

във фоайето на Висше училище “Международен колеж” град Добрич

Проектът се осъществява съвместно от Сдружение с нестопанска цел “Европейски институт за културен туризъм “EВРИКА””, в партньорство с Университет “Овидий” в Констанца, Търговско-промишлена палата – Добрич и “Институт за развитие на туризма и приложна икономика” Констанца.

Основна цел: да се засили интеграцията на пазара на труда в трансграничния регион Добрич-Констанца чрез създаване на устойчиви условия за трудова мобилност, увеличаване на заетостта на целевите групи и стимулиране на предприемачеството чрез използване на съществуващите местни ресурси.

Събитието ще протече като трудова борса, на която работодатели и безработни и хора, търсещи нова работа ще могат да осъществят директни срещи за обсъждане на трудови взаимоотношения.

По време на Панаира, търсещите работа ще могат да направят безплатни консултации относно подготовка на документи за интервю и кандидатстване за работа: документи за завършено образование, сертификати, автобиография, мотивационно писмо и други.

Заинтересованите могат да получат по-подробна информация и потвърдят участието си в Търговско промишлена палата – град Добрич, улица “България” №3 офиси 101 или 102, или на телефони:

058 / 601 471 – Герман Германов
058 / 601 435 – Веселина Стоянова
058 / 601 472 – Татяна Гичева

2019-05-04T15:19:38+00:0030.04.2019|Новини|