Проведено заключително събитие в град Добрич

На 15 май 2019 г., в сградата на Международен колеж – град Добрич се проведе заключително събитие по проект „Съвместни услуги и инициативи за устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на област Добрич и окръг Констанца“, акроним „LAB mobile”, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България, Приоритетна ос 4: „Квалифициран и приобщаващ регион“, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Проектът се изпълнява от Сдружение „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА““ в партньорство с Университет ”Oвидий” Констанца, Търговско-промишлена палата Добрич и Институт за развитие на туризъм и приложна икономика, Констанца. Бюджетът е в рамките на 711 301,33 евро, като приноса на EC е 604 606, 13 евро. Продължителността му е 24 месеца: от май 2017 до май 2019 г.
Основната цел на проекта e да засили интеграцията на трудовия пазар в трансграничния регион Добрич-Констанца, като  създаде устойчиви условия за трудова мобилност,  повишаване заетостта на целевите групи и стумилиране на предприемачеството чрез използване на съществуващи местни ресурси.

На събитието присъстваха заместник–кметът на Община град Добрич д-р Емилия Баева, представители на ОИЦ-Добрич, журналисти, местни власти, безработни лица, трудови посредници и консултанти от БТ-Добрич, неправителствени организации, учебни заведения, туристически фирми и граждани.

Божанка Добрева, ръководител на проекта, представи резултатите и всички изготвени продукти: уеб платформа за онлайн учене www.robgjobs.eu; Център за учене през целия живот в Университета „Овидий“ – Констанца; онлайн езиков курс „Румънски език за българи (www.edu.robgjobs.eu); онлайн езиков курс „Български език за румънци“, видео уроци за развитие на ключови компетенции; актуална информация от трудовия пазар и трудовото законодателство на България и Румъния; Изготвени пътна карта за устойчива заетост и помагало за трудова мобилност;  помагала и филми по предприемачество в областта на културния, еко-, спортен, приключенски и селски туризъм. Всички учебни и информационни материали са достъпни безплатно на интернет платформата www.robgjobs.eu.

Особен интерес представлява онлайн езиковият курс „Румънски език за българи, който включва нива  А1 и А2 с възможност за полагане на тест и получаване на сертификат. Към момента видео уроците имат 7 хиляди гледания, а сайтът има 16 хиляди посещения и 61 регистрирани потребители на езиковия курс. Проведени са и 2 аудиторни курса –румънски за българи и български за румънци.
Видео уроците за изграждане на ключови компетенции и меки умения бяха разработени от Университета „Овидий“ – Констанца и бяха тествани в рамките на две обучения с общо 40 участника от Добрич и Констанца.
С цел тестване и промотиране на изготвените продукти бяха проведени редица събития и семинари: 3 семинара за предприемачество в туризма- два в Каварна и един в Ефория; по две информационни събития в България и Румъния, както и по 5 промоционални събития в български и румънски общини.

Г-н Михай Бобе, представител на Института за развитие на туризъм и приложна икономика Констанца благодари на партньорите за успешната и ползотворна работа и изрази готовност за реализация на бъдещи проекти, които да допринесат за просперитета и сближаването в Добруджанския трансграничен регион.

В заключение г-н Красен Русев, управител на Сдружение „ЕВРИКА“ призова присъстващите  максимално да се възползват от продуктите на платформата и изрази убеденост, че пътят към устойчиво развитие на Добруджа минава през ефективното сътрудничество от двете страни на границата.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept
2019-06-28T10:57:27+00:0015.05.2019|Новини|