Organizat evenimentul final din orașul Dobrich

În data de 15 mai 2019, în clădirea Colegiului Internațional din orașul Dobrich a fost organizat evenimentul final în cadrul proiectului „Servicii și inițiative comune în domeniul asigurării unui climat durabil în domeniul ocupării forței de muncă și a mobilității locurilor de muncă în regiunea transfrontalieră Dobrich și județul Constanța“ acronim „LAB mobile”, finanțat prin Programul de cooperare transfrontalieră INTERREG V-A România-Bulgaria, Axa prioritară 4: „Regiunea calificată și incluzivă“, prin intermediul Fondului European de dezvoltare regională.

Proiectul este executat de Asociația „Institutul European pentru turism cultural „EUREKA““ în parteneriat cu Universitatea ”Ovidiu” Constanța, Camera de Comerț și Industrie Dobrich și Institutul pentru Dezvoltarea Turismului și Economie Aplicată, Constanța. Bugetul proiectului este de 711 301,33 euro, iar aportul din partea UE este de 604 606, 13 euro. Durata proiectului este de 24 de luni: din mai 2017 până în mai 2019.

Obiectivul principal al proiectului este consolidarea integrării pieței forței de muncă în regiunea transfrontalieră Dobrich-Constanța prin crearea condițiilor durabile pentru mobilitatea forței de muncă, creșterea ocupării forței de muncă a grupurilor țintă și stimularea antreprenorialului prin utilizarea resurselor locale existente.

La eveniment au participat viceprimarul orașului Dobrich dr. Emilia Baeva, reprezentanți ai Centrului de Informare Regională Dobrich, jurnaliști, reprezentanți ai autorităților locale, șomeri, consilieri din cadrul Biroului pentru Ocuparea Forței de Muncă Dobirch, ONG-uri, instituții de învățământ, firme din domeniul turismului și simpli cetățeni.

Bojanka Dobreva, conducătorul proiectului, a prezentat rezultatele și toate produsele pregătite în cadrul proiectului: platforma web pentru e-learning www.robgjobs.eu; Centrul de formare continuă din cadrul Universității Ovidius din Constanța; cursul online „Limba bulgară pentru români“, lecții video pentru dezvoltarea competențelor cheie; informații actualizate de pe piața muncii și legislația muncii din Bulgaria și România; A fost întocmită harta rutieră privind dezvoltarea durabilă și un ghid pentru mobilitatea forței de muncă;  ghid și filme despre antreprenoriat în domeniul turismului cultural, ecologic, sportiv, de aventură și rural. Toate materialele de studiu și de informare sunt disponibile gratuit pe platforma www.robgjobs.eu.

De un interes aparte se bucură cursul online “Limba română pentru bulgari”, care include nivelurile A1 și A2, cu posibilitatea de a susține un test și de a obține un certificat de competențe. În prezent, lecțiile video au 7 000 de vizionări, iar site-ul are 16 000 de vizite și 61 de utilizatori înregistrați pentru cursul de limbă. De asemenea, au fost organizate 2 cursuri cu auditoriu de limbă română pentru bulgari și de limbă bulgară pentru români.

Tutoriale video cu elaborarea competențelor cheie și a abilităților sociale (soft skills) au fost elaborate de Universitatea Ovidius din Constanța și au fost testate în cadrul a două cursuri cu un număr total de 40 de participanți din Dobrich și Constanța.

Pentru testarea și promovarea produselor realizate au fost organizate o serie de evenimente și seminarii: 3 seminarii despre antreprenoriat în domeniul turismului – două în Kavarna și unul în Eforie; două evenimente de informare în Bulgaria și România, precum și 5 evenimente promoționale în cadrul primăriilor din Bulgaria și România.

Dl. Mihai Bobe, reprezentantul Institutului pentru Dezvoltarea Turismului și Economie Aplicată din Constanța a mulțumit partenerilor pentru activitatea fructuoasă încununată cu succes și și-a exprimat disponibilitatea pentru realizarea unor proiecte viitoare, care ar contribui la prosperitatea și coeziunea în regiunea de frontieră Dobrogea.

În concluzie, dl. Krasen Rusev, administratorul Asociației „EUREKA“ a invitat participanții să profite la maxim de produsele platformei și și-a exprimat convingerea că drumul către o dezvoltare durabilă a Dobrogei se bazează pe o cooperare eficientă pe ambele părți ale frontierei.

By |2019-05-17T06:31:37+00:00mai 15th, 2019|Știri|0 Comments