Întrebări și răspunsuri

//Întrebări și răspunsuri
Întrebări și răspunsuri2019-02-22T14:10:55+00:00
Care sunt condițiile pentru angajarea unui străin – cetățean UE – România, cu un contract de muncă într-o societate bulgară?2019-02-22T14:15:47+00:00

Recrutarea în baza unui contract de muncă a unui cetățean străin al unui stat membru al UE într-o companie înregistrată în Bulgaria nu necesită un permis de muncă. Se aplică legislația bulgară care reglementează relațiile de muncă, asigurările sociale și de sănătate și impozitele datorate. Un contract de muncă este semnat între angajator și cetățeanul UE-România, pe baza căruia acesta primește Numărul de serviciu pentru străin de la Agenția Națională de Venituri (ANAF). Numărul de identificare al unui străin la ANAF poate fi ridicat de angajatorul său sau de la o altă persoană autorizată în mod explicit în acest sens printr-o împuternicire notarială. Contractul de muncă se încheie în formă scrisă între angajator și persoana respectivă înainte de începerea activității. La încheierea contractului, angajatorul trebuie să informeze persoana despre obligațiile de muncă aferente locului de muncă sau de activitatea prestată. În termen de 3 zile de la data încheierii contractului, angajatorul este obligat să trimită o notificare direcției teritoriale relevante a ANAF pentru înregistrarea sa. Angajatorul nu are dreptul să permită persoanei respective să lucreze înainte de a-i înmâna o copie a contractului de muncă, semnat de ambele părți și o copie a notificării privind înregistrarea sa, certificate de DT al ANAF. Persoana este obligată să înceapă munca în termen de o săptămână de la primirea documentelor menționate. Dacă nu face acest lucru într-o perioadă de o săptămână sau alt termen convenit, se consideră că raportul de muncă nu a avut loc.
Instituție/instituții, relevantă/și în ceea ce privește întrebarea sunt:
1) Ministerul Muncii și a Politicilor Sociale /MMPS/: www.mlsp.government.bg
2) Agenția Națională pentru Venituri /ANAF/: www.nap.bg:
Referințe la cadrul legal, aferente întrebării:
1) Codul Muncii: https://goo.gl/PgtobA
2) Ordonanța nr. 5 din 29.12.2002, privind conținutul și ordinea de trimitere a notificării cf. art. 62, аl. 5 din Codul Muncii (Titlu modif. – MOf, nr. 17 din 2011, în vigoare din 25.02.2011): https://goo.gl/w1AUJV
3) Cerere de eliberare a numărului pentru străin: https://goo.gl/dtM7Ez

Care sunt noii parametru ai asigurărilor din Bulgaria în anul 2018?2019-02-22T14:18:59+00:00

Se majorează contribuția la Fondul de pensii cu un total de un punct procentual, distribuit după cum urmează: 0,56% pentru angajator și 0,44% pentru salariat. Suma contribuției de asigurare la Fondul de pensii pentru navigatori crește. Celelalte contribuții se păstrează.
Venitul minim asigurat (VMA) este mărit la principalele activități economice și de grupurile de calificare a ocupațiilor cu 6,8%, în medie. Salariul minim crește de la 460 leva la 510 leva.
Suma minimă lunară a venitului asigurat al persoanelor autoasigurate se modifică la 510 leva. Suma minimă lunară diferențiată a venitului asigurat pentru persoanele autoasigurate se diminuează în funcție de venitul lor impozabil. Valoarea maximă lunară a venitului din asigurare de 2600 leva se păstrează.
Pentru zilele persoanelor care se află în concediu fără plată, asigurarea de sănătate se datorează pe 255 leva.
Pentru zilele persoanelor care nu lucrează temporar din cauza bolii, sarcinii și nașterii și creșterea copilului, asigurarea de sănătate este datorată de un angajator pe 510 leva.
Se anulează posibilitatea de a obține beneficii în numerar pentru invaliditate temporară după încetarea raportului de muncă – art. 42 alin. 2 din Codul Asigurărilor Sociale este abrogat cu efect de la 01.01.2018.
Se va majora cuantumul prestației în numerar pentru creșterea copilului de la unu până la doi ani, de la 340 leva la 380 leva. Valoarea minimă a pensiei pentru vechimea în muncă și vârsta în conformitate cu art. 68 al. 1 din CAS pentru anul 2018, așa cum urmează: a) de la 01.01. – 30.06.2018. – 200 leva și b) de la 01.07.-31.12.2018. – 207.60 leva.
Instituție/instituții, relevantă/și în ceea ce privește întrebarea sunt:
1) Institutul Național de Asigurări /NOI/: http://noi.bg
Referințe la cadrul legal, aferente întrebării:
1) Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 2018.: https://goo.gl/gvr8FE
2) Codul asigurărilor sociale: https://goo.gl/4aUzGT

Vechimea în muncă a unui cetățean bulgar care lucrează în România este recunoscută în Bulgaria? Se aplică asigurarea de pensie chiar dacă lucrați ca contribuabil într-o altă țară din UE?2019-02-22T14:20:12+00:00

În vederea stimulării și garantării liberei circulații a cetățenilor statelor membre, astfel cum se prevede în principalele surse ale legislației UE, au fost create reglementări pentru coordonarea sistemelor de securitate socială ale statelor membre ale UE, iar începând cu data de 01.10.2010 se aplică noi reglementări.
Atunci când o persoană își începe activitatea într-un alt stat membru, acesta are dreptul la tratament egal (principiul de bază al schemei de coordonare), indiferent de naționalitatea sa. Coordonarea europeană a sistemelor de securitate socială garantează dreptul de a beneficia de toate drepturile de securitate socială din țară (concediu medical și maternitate, indemnizații de șomaj și ajutor familial, ajutor în accidente de muncă și boli profesionale, pensii de invaliditate și pensii pentru limită de vârstă). Atunci când încheie un contract de muncă sau ca persoană care desfășoară o activitate independentă și plătește toate contribuțiile la asigurările sociale prevăzute de legislația națională, pe lângă faptul că va beneficia de toate serviciile de securitate socială din statul membru respectiv, această vechime va fi adăugată la întreaga vechime în muncă, și anume, la vechimea în muncă din Bulgaria. Aceasta înseamnă, că atunci când se pensionează, el va primi pensia pe care o primește din țările în care a lucrat. Un alt principiu al schemei de coordonare este acela că persoana respectivă este supusă legislației unei singure țări – va fi asigurată în țară în care lucrează. Schimbul de informații privind coordonarea securității sociale între instituțiile statelor membre uzează de formulare standardizate.
Instituție/instituții, relevantă/și în ceea ce privește întrebarea sunt:
1) Institutul Național de Asigurări /NOI/: http://noi.bg
Referințe la cadrul legal, aferente întrebării:
1) Regulamentul (EO) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului: https://goo.gl/AbE8eS
2) Regulamentul (ЕО) № 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului pentru procedurile de aplicarea Regulamentului (ЕО) nr. 883/2004 pentru coordonarea sistemelor de asigurări sociale: https://goo.gl/FqSAhx

Unde ar trebuie să fie asigurat un cetățean bulgar care operează într-o altă țară UE – în Bulgaria sau în cealaltă țară UE? Ce reguli se aplică persoanelor care desfășoară activități independente în Republica Bulgaria și care vor lucra temporar într-un alt stat membru în UE?2019-02-22T14:21:00+00:00

Norma de bază în stabilirea legii aplicabile este aceea că persoanele (angajate și care desfășoară o activitate independentă) care fac obiectul legislației privind asigurările sociale a statului pe teritoriul căruia lucrează, adică un cetățean bulgar care lucrează într-un alt stat membru urmează să fie asigurat în termenii, condițiile și termenele prevăzute de legislația statului membru respectiv.
O persoană care funcționează în mod normal ca o persoană care desfășoară activități independente în statul – membru și care se duce să desfășoare o activitate similară într-un alt stat membru, continuă să se supună legislației primului stat membru, cu condiția ca durata estimată de desfășurare a acestei activității să nu depășească douăzeci și patru luni. Pentru excepție de la regula de asigurare în țara locului de muncă pentru persoanele care desfășoară activități independente este necesar să fie îndeplinite simultan trei condiții: exercitarea curentă a activităților ca persoană independentă, activitate similară; perioadă.
Instituție/instituții, relevantă/și în ceea ce privește întrebarea sunt:
1) Institutul Național de Asigurări /NOI/: http://noi.bg
Referințe la cadrul legal, aferente întrebării:
1) Regulamentul (EO) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului: https://goo.gl/AbE8eS
2) Regulamentul (ЕО) № 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului pentru procedurile de aplicarea Regulamentului (ЕО) nr. 883/2004 pentru coordonarea sistemelor de asigurări sociale: https://goo.gl/FqSAhx

Ce instituție din R. Bulgaria stabilește dacă sunt în vigoare condițiile de „detașare” în sensul reglementărilor europene și ar trebuie să fie eliberat un certificat special pentru aceasta?2019-02-22T14:21:38+00:00

Instituția competentă din Republica Bulgaria, care stabilește legislația aplicabilă, este ANAF și unitățile sale teritoriale.
Întreprinderea, care a detașat un lucrător într-un alt stat membru, sau în cazul unei persoane care desfășoară o activitate independentă, trebuie să contacteze ANAF. În conformitate cu normele regulamentelor, instituția competentă din statul membru de origine furnizează instituției statului de angajare informații cu privire la legislația care trebuie aplicată. Tot aceasta trebuie să informeze persoana în cauză și angajatorul său cu privire la condițiile în care aceștia pot fi supuși legilor ei, și pentru eventuale verificări pe parcursul perioadei de detașare, menite să asigure îndeplinirea acestor condiții.
ANAF acordă persoanei salariate sau celei care desfășoară activități independente, ce urmează să fie detașată într-un alt stat membru, sau angajatorului său un certificat A1 privind legislația privind asigurările sociale aplicabile titularului.
Acest certificat este dovada că, până la o anumită dată, lucrătorul este acoperit de dispoziția specială privind lucrătorii detașați.
Instituție/instituții, relevantă/și în ceea ce privește întrebarea sunt:
1) Institutul Național de Asigurări /NOI/: http://noi.bg
2) Agenția Națională pentru venituri /ANAF/: http://nap.bg
Referințe la cadrul legal, aferente întrebării:
1) Regulamentul (EO) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului: https://goo.gl/AbE8eS
2) Regulamentul (ЕО) № 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului pentru procedurile de aplicarea Regulamentului (ЕО) nr. 883/2004 pentru coordonarea sistemelor de asigurări sociale: https://goo.gl/FqSAhx