Principalele activităţi

Principalele activităţi2019-06-28T11:49:18+00:00

Studierea stării actuale a pieței muncii din regiunea transfrontalieră România Bulgaria. Pregătirea unui plan pentru ocuparea durabilă a forței de muncă și mobilitatea profesională

Studiul își propune să identifice și să analizeze starea actuală a pieței forței de muncă,
principalele sale caracteristici și tendințe, sectoare și industrii cu potențial pentru mobilitatea forței de muncă și ocuparea forței de muncă, o analiză a nevoii de forță de muncă în diferite sectoare din regiunea transfrontalieră Constanţa – Dobrich.
Calitatea forței de muncă este un factor decisiv în dezvoltarea economică a regiunii. Prin
urmare, o atenție deosebită va fi pusă pe relația dintre instituțiile de formare profesională și procesul de formare dar și atitudinea lor față de cooperarea transfrontalieră. O parte importantă a studiului va viza angajatorii din regiunea transfrontalieră. Sondajul în rândul angajatorilor este destinat, de asemenea, identificării cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor cheie pe care angajații din diferite sectoare economice trebuie să le detină. Se va elabora o analiză a ofertei și
a cererii pe piața muncii, analiza nevoilor de muncă în diferite sectoare din zona
transfrontalieră.
Studiul va acoperi organizatiile teritoriale de muncă, șomerii, angajatorii din diverse sectoare economice, organizațiile profesionale, instituțiile de învățământ, ONG-rile din districtul Dobrich și județul Constanța. Rezultatele studiului vor fi sintetizate într-o analiză, pe baza căruia se va dezvolta un plan pentru ocuparea durabilă a forței de muncă și a mobilității forței de muncă în regiunea transfrontaliera Dobrich -Constanța.

Planul va promova sectoarele economice care au potențialul de a activa mobilitatea forței de muncă în regiunea transfrontalieră și nișe unde există o mare cerere de forță de muncă calificată. Acesta va conține măsuri pentru reducerea șomajului, pentru creșterea ocupării forței de muncă pe termen lung, pentru optimizarea conformității educației și formării profesionale cu nevoile pieței forței de muncă. Rezultatele studiului și planul elaborat pentru ocuparea durabilă a forței de muncă și mobilitatea forței de muncă în regiunea Dobrich-Constanța vor fi diseminate pe scară largă tuturor părților interesate sub forma unei broșuri, iar un scurt rezumat va fi publicat în massmedia locală, precum și pe p a g i n i l e w e b a l e t u t u r o r partenerilor.

Crearea unei rețele transfrontaliere “Ro-BG Jobs”

Rețeaua transfrontalieră “Ro-Bg Jobs” este un instrument durabil pentru influențarea directă și încurajarea mobilității transfrontaliere și a integrării pe piața muncii a zonei transfrontaliere Dobrich-Constanța.
Rețeaua transfrontalieră “Ro-Bg Jobs” și consilierii acesteia au drept scop satisfacerea nevoii de informare și coordonare a mobilității forței de muncă în regiunea de frontieră, va reuni serviciile publice de ocupare a forței de muncă și de formare profesională, angajatorii și autoritățile locale și alte instituții care se ocupă cu ocuparea forței de muncă și formarea profesională din regiunea Dobrich și județul Constanța.
Funcțiile rețelei, sarcinile și beneficiile:
Realizarea unui seminar de trei zile la Constanța pe tema ” Mobilitatea forței de muncă în regiunea transfrontalieră Dobrich-Constanța „ Această activitate are ca scop încurajarea mobilității forței de muncă în regiunea transfrontalieră Dobrich-Constanța. Participanții la workshop – 40 de angajatori reprezentând
diferite domenii din regiunea Dobrich și județul Constanța – vor primi informații actualizate privind securitatea socială, legislația muncii și aspectele fiscale, portabilitatea drepturilor de pensie în Bulgaria și România, precum și ghiduri practice pentru implementare. Vor fi prezentate și analizate datele actuale de pe piața muncii din regiunea transfrontalieră țintă. Vor fi prezentate oportunități pentru mobilitatea forței de muncă și recrutarea de angajați/lucrători
din regiunea parteneră, precum și cele mai bune practici pentru mobilitatea operațională a forței de muncă, cum ar fi parteneriatele transfrontaliere EURES.
În cadrul seminarului vor avea loc consultări la fața locului cu participanții la workshop. Vor fi invitați doi experți competenți cu experiență în problemele specificate. Materialele și prezentările, precum și secțiunea “Întrebări și răspunsuri”, vor fi încărcate pe platforma elearning în secțiunea “Info și sfaturi” pentru a fi accesibile unui număr cât mai mare de părți interesate, inclusiv solicitanții de locuri de muncă din regiune. Aceștia vor fi informați cu privire
la condițiile de muncă și la securitatea socială din cealaltă parte a frontierei și vor fi încurajați săși îmbunătățească angajabilitatea.
Pentru a atinge obiectivul durabilității și multiplicării rezultatelor workshop-ului, vor fi elaborate și tipărite 2 manuale, numite “Mobilitatea forței de muncă în zona transfrontalieră Dobrich-Constanța” – unul pentru părțile interesate din Bulgaria și unul pentru cele din România.

Realizarea unui seminar de trei zile la Balcic pe tema “Plan pentru ocuparea durabilă a forței de muncă și mobilitatea forței de muncă în regiunea transfrontalieră Dobrich-Constanța“

Scopul acestei activități este de a promova rezultatele studiului și planul pentru ocuparea forței de muncă durabile și a mobilității forței de muncă în regiunea de graniță Dobrich- Constanța” printre părțile interesate. Un accent deosebit va fi pus pe oportunitățile identificate pentru ocuparea forței de muncă și a mobilității forței de muncă, precum și probleme generale și specifice și nevoile pieței forței de muncă.
La workshop vor participa 40 de reprezentanți ai părților interesate – autorități publice locale și regionale, birouri de muncă, angajatori, instituții de învățământ. Se va pune accent pe oportunitățile identificate pentru ocuparea forței de muncă și mobilitatea forței de muncă, precum și pe problemele generale și nevoile pieței muncii – oferta și cererea pe piața muncii în zona țintă. Acesta va include recomandări și măsuri specifice pentru creșterea angajabilității și
reducerea șomajului în regiunea transfrontalieră Dobrich-Constanța, precum și măsuri
sustenabile pentru ocuparea forței de muncă din mediul rural și sprijin pentru ocuparea forței de muncă a grupurilor marginalizate. Cine va beneficia de rezultatele sondajului și de plan?
<Șomerii și solicitanții de locuri de muncă care vor primi informații adecvate cu privire la oportunitățile de angajare în regiunea de frontieră; interviuri de locuri de muncă și consultanți pentru dezvoltarea carierei.

Dezvoltarea a trei programe comune pentru educația antreprenorială in domeniul turismului ecologic și rural, turismului cultural și turismului de agrement și de aventură

Piața forței de muncă în zonele rurale și orașele mici sunt caracterizate prin oportunități de angajare limitate și nivelul scăzut al antreprenoriatului. Prin această activitate, proiectul își propune să încurajeze auto-ocuparea forței de muncă, crearea de noi întreprinderi și microîntreprinderi, care să valorifice resursele neexploatate ale regiunii ca un mediu natural conservat și patrimoniul cultural. Tipuri de turism perene, cum ar fi ecologic și turismul rural, cultural, sportiv și turismul de aventură pot deveni motorul pentru ocuparea forței de muncă și crearea locurilor de muncă suplimentare. Călătorul modern nu dorește doar să viziteze, ci să participe și să experimenteze. Dar există încă o lipsă a antrepenorului de a oferi produse și servicii în aceste domenii și de a crea locuri de muncă. În Turcia și Grecia, în pachetul de servicii pentru turismul pe litoral, este o practică obișnuită de a oferi vizitarea obiectivelor culturale și naturale. Acest lucru nu este oferit în Bulgaria și România. Motivul ar putea fi lipsa tradiției, a cunoștințelor și abilităților iar programele existente de formare nu stimulează acest proces.
Această activitate are ca scop de a răspunde acestei nevoi prin dezvoltarea de trei manuale cu materiale didactice pentru antreprenoriat în aceste trei domenii: antreprenoriat pentru turismul ecologic si rural, turismul cultural și turismul pentru sport și de aventură. Conținutul se referă la cunoștințe specifice și abilități pentru antreprenoriat de succes, cu accent pe caracterul transfrontalier al produselor și resurselor din Dobrich și județul Constanța. În scopul de a îmbogăți ofertele locale vor fi incluse resurse din zonele Silistra, Ruse, Călărași și Giurgiu.
Pe baza modulelor de formare pregătite se vor elabora și tipări 3 manuale pentru fiecare direcție și vor fi produse 3 filme educaționale. Filmul este considerat a fi un supliment vizual valoros, care corespunde atitudinilor schimbate și obiceiurilor de învățare ale omului modern.

Realizarea a trei cursuri comune pe tema antreprenoriatului inovator

În cadrul proiectului se vor organiza trei cursuri comune de formare profesională – “Antreprenoriatul pentru turismul ecologic și rural”, “Antreprenoriatul pentru turismul cultural” și “Antreprenoriatul pentru turismul sportiv și de aventură”. Cursurile de formare sunt destinate să asigure cunoștințele și abilitățile antreprenoriale necesare participanților pentru a putea începe și gestiona o afacere de succes în domeniul turismului durabil și pentru a cunoaște oportunitățile oferite de regiunea transfrontalieră. Echipele mixte de formatori calificați – una din Bulgaria și una din România, precum și participarea bulgarilor și românilor, au avantajul suplimentar de a se familiariza cu resursele țării vecine și de a stabili contacte de afaceri utile.
Se vor folosi metode și instrumente interactive moderne pentru predare.
Se vor folosi de asemenea și cele 3 manuale pregătite și cele 3 filme educaţionale.
Participanți vor fi manageri de start-up-uri, companii care își vor diversifica activitățile sau persoane care intenționează să-și înceapă propria activitate în turism. Vor fi implicați potențiali antreprenori, în principal din zonele rurale. Fiecare curs va avea o durată de 5 zile, cu 8 ore pe zi.
Cursul 1: Antreprenoriatul pentru turismul ecologic și rural va avea loc la Kavarna. Vor fi 10 participanți din Dobrich și 10 participanți din județul Constanța.
Cursul 2: Antreprenoriatul pentru turismul cultural va avea loc la Shabla. Vor participa 10 persoane din Dobrich și 10 din județul Constanța.
Cursul 3: Antreprenoriatul pentru turismul sportiv și de aventură va avea loc la Constanța. Vor fi 10 participanți din Dobrich și 10 participanți din județul Constanța.
Manualele, filmele de formare, materialele educaționale ale cursurilor și prezentările vor fi încărcate pe platforma e-learning.

Patru evenimente de informare

Această activitate are rolul de a promova oportunitățile de antreprenoriat inovator în domeniul turismului durabil și de a oferi șanse egale tuturor potențialilor întreprinzători să acceseze materialele educaționale și formarea. Regiunea transfrontalieră Dobrich-Constanța oferă în principal turismul pe litoral, care fiind sezonier, este mai puțin eficient. Regiunea dispune de resurse excelente, dar în mare parte neutilizate, care să fie dezvoltate și să ofere produse și servicii în domeniul turismului ecologic și rural, cultural, sportiv și de aventură. Aceste sectoare au un potențial enorm pentru dezvoltare și crearea de locuri de muncă în regiunile din afara marilor centre urbane. Aceastatendință este indicată de practica internațională și tendințele cererii pe piața turistică. Prin această activitate, proiectul urmărește să promoveze aceste oportunități pentru întreprinzătorii potențiali și existenți, precum și să dezvolte 3 programe de formare pentru spirit antreprenorial inovator și să atragă cei mai adecvați participanți. Vor fi realizate două evenimente de conștientizare în județul Constanța (câte 50 de participanți la fiecare) – unul în Constanța și unul în Navodari, și două în regiunea Dobrich – Kavarna și Krushari (câte 50 de participanți la fiecare). Vor fi invitați șomeri care intenționează să își înceapă propria afacere, antreprenori, întreprinderi mici care doresc să-și extindă și să-și diversifice afacerea. Vor fi prezentate materialele de formare dezvoltate, viitoarele 3 cursuri de formare şi cele mai bune practici europene pentru turism durabil. În plus, vor fi tipărite broșuri care promovează cursurile de formare care vor urma. Acestea vor fi distribuite în toată regiunea- Kavarna, Krushari, Balchik, Shabla, Dobrich și Dobrichka, iar în județul Constanța – în Năvodari, Mangalia, Costinești, Eforie. Vor fi implicați participanți din orașele și comunele mai mici.

Realizarea a trei cursuri comune pe tema antreprenoriatului inovator

În cadrul proiectului se vor organiza trei cursuri comune de formare profesională – “Antreprenoriatul pentru turismul ecologic și rural”, “Antreprenoriatul pentru turismul cultural” și “Antreprenoriatul pentru turismul sportiv și de aventură”. Cursurile de formare sunt destinate să asigure cunoștințele și abilitățile antreprenoriale necesare participanților pentru a putea începe și gestiona o afacere de succes în domeniul turismului durabil și pentru a cunoaște oportunitățile oferite de regiunea transfrontalieră. Echipele mixte de formatori calificați – una din Bulgaria și una din România, precum și participarea bulgarilor și românilor, au avantajul suplimentar de a se familiariza cu resursele țării vecine și de a stabili contacte de afaceri utile. Se vor folosi metode și instrumente interactive moderne pentru predare. Se vor folosi de asemenea și cele 3 manuale pregătite și cele 3 filme educaţionale. Participanți vor fi manageri de start-up-uri, companii care își vor diversifica activitățile sau persoane care intenționează să-și înceapă propria activitate în turism. Vor fi implicați potențiali antreprenori, în principal din zonele rurale. Fiecare curs va avea o durată de 5 zile, cu 8 ore pe zi. Cursul 1: Antreprenoriatul pentru turismul ecologic și rural va avea loc la Kavarna. Vor fi 10 participanți din Dobrich și 10 participanți din județul Constanța. Cursul 2: Antreprenoriatul pentru turismul cultural va avea loc la Shabla. Vor participa 10 persoane din Dobrich și 10 din județul Constanța. Cursul 3: Antreprenoriatul pentru turismul sportiv și de aventură va avea loc la Constanța. Vor fi 10 participanți din Dobrich și 10 participanți din județul Constanța. Manualele, filmele de formare, materialele educaționale ale cursurilor și prezentările vor fi încărcate pe platforma e-learning.

Încurajarea angajării şi a mobilităţii forţei de muncă în regiunea transfrontalieră prin platforma inovativă de e-learning „Ready for my (new) job”

Proiectul va oferi un instrument inovator, durabil și eficient pentru învățarea pe tot parcursul vieții – platforma de e-learning “Ready for my (new) job”. Potențialii utilizatori ai platformei sunt angajatori și antreprenori potențiali și existenți, navetiști transfrontalieri, șomeri, membri ai rețelei transfrontaliere. Platforma e-learning are scopul de a furniza instruire, cunoștințe lingvistice și abilități pe piața muncii aflate la mare căutare, precum și informații privind legislația muncii în Bulgaria și România. Platforma se compune din următoarele secțiuni:

Secțiunea 1. Antreprenoriatul inovator: toate materialele, prezentările, filmele de formare vor fi încărcate pe platformă. Astfel, participanții la cele trei cursuri de formare vor putea să își îmbunătățească cunoștințele și abilitățile.

Secțiunea 2. Oferă formare lingvistică on-line pentru două limbi: limba română pentru bulgari și limba bulgară pentru români. Aceasta va fi utilă în special pentru potențialii navetiști transfrontalieri.

Secțiunea 3. Dezvoltarea abilităților de soft – menite să îmbunătățească/să adapteze pe termen lung șomerii, tinerii și femeile aflate în șomaj la cerințele pieței muncii pentru a asigura reinserția acestora pe piața forței de muncă.

Secțiunea 4. Secțiunea consultanță și informare – această secțiune va fi o sursă constantă de informații actualizate pe piața muncii din regiunea transfrontalieră. Acesta va conține materiale informative despre tendințe și analize, știri și un buletin informativ electronic pentru membrii rețelei de lucru Ro-BG.

Beneficiile e-training-ului:

– pregătirea și formarea într-un mediu confortabil și convenabil;

– accesul din locații îndepărtate, în așezări mici, care nu dispun de oportunități educaționale, economisind timpul și banii de călătorie;

– acces non-stop la materialele educaționale, resurse, documentație;

– un grad înalt de interactivitate și inovație, utilizând cele mai recente tehnologii și soluții software;

– teste și evaluări standardizare a aptitudinilor cursanților;

– video și podcast în cadrul modulelor individuale.

Platforma online este concepută pentru studiul individual al persoanelor din grupurile țintă.

Aceasta se concentrează pe metode de auto-învățare și dobândirea de cunoștințe, abilități și competențe ale utilizatorilor pentru a îmbunătăți dezvoltarea lor personală, îmbunătățirea competențelor lingvistice și competențe cheie, să consolideze sinergia dintre învățarea formală și informală, ocuparea forței de muncă și antreprenoriat.

Elaborarea cursurilor lingvistice “Limba română pentru bulgari” şi “Limba bulgară pentru români”

Unul dintre obstacolele în calea mobilității forței de muncă este lipsa cunoștințelor lingvistice. Un procent foarte mic de bulgari vorbesc limba română şi invers. În ultimii ani, cererea de cursuri de limbă română/bulgară a crescut, însă instrumentele didactice de calitate încă lipsesc. Proiectul va contribui la depășirea acestor obstacole prin dezvoltarea unui sistem e-learning pentru suport lingvistic, care să combine eficiența, vizibilitatea și inovația. Se vor elabora
materiale de instruire pentru 2 cursuri de limbi străine: limba română pentru bulgari, nivelurile A1 și A2, 120 de ore, și limba bulgară pentru români, nivelurile A1 și A2, 120 de ore, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi Străine (CEFR), proiectat pentru tinerii cu vârsta peste 15 ani.
Conținutul și materialele de curs vor satisface nevoile și tendințele moderne în formarea lingvistică prin utilizarea tutorialelor video și a filmelor de formare, care sunt cele mai eficiente instrumente de studiu. În plus, vor oferi cunoștințe despre mediul cultural din țara vecină. Fiecare curs de formare presupune 10 lecții video (60 de minute) – gramatică, vocabular, texte, dialoguri, exerciții, jocuri educaționale, teste. La lecțiile video se va adăuga un mijloc de predare mai eficient, și anume un film educațional (30 de minute) cu personaje și situații reale. Accentul va fi pus pe dezvoltarea abilităților de vorbire și comunicare aplicabile într-un mediu de lucru real. Sistemul de e-learning va permite oamenilor să învețe limba română sau limba bulgară de două ori mai rapid decât prin metodele tradiționale. Competențele lingvistice dobândite vor permite șomerilor și potențialilor navetiști să caute locuri de muncă în zona de frontieră. Cursurile de limbă vor fi accesibile pe platforma online. Aceasta va permite persoanelor din comunitățile mici cu niveluri ridicate de șomaj să dobândească abilități lingvistice care îi vor ajuta să găsească locuri de muncă în regiunea de frontieră. Utilizatorii cu rezultate peste 60% vor primi un certificat pentru nivelul de limbă corespunzător.

Secțiunea de competențe soft a platformei de învățare online

Această secțiune are scopul de a îmbunătăți capacitatea de angajare, de a sprijini căutarea unui loc de muncă și dezvoltarea carierei persoanelor din regiunea transfrontalieră vizată, prin dezvoltarea de competențe soft. Convingerea angajatorilor și a consultanților în carieră este că abilitățile hard vor ajuta solicitantul să obțină interviul, iar abilitățile soft îl vor ajuta să obțină și să păstreze un loc de muncă. Chiar și candidații cu studii și experiență în domeniul lor de competență pot avea abilități hard care sunt necesare pentru ocuparea postului, dar nu au anumite abilități soft necesare performanței la locul de muncă. Candidatul ideal pentru multe locuri de muncă are o combinație de abilități hard și soft. Competențele soft și calitățile personale joacă un rol-cheie în capacitatea de angajare și în dezvoltarea carierei. Aceste abilități sunt necesare în special pentru persoanele care sunt șomere pe termen lung, pentru tinerii fără experiență. Din păcate, aceste abilități sunt rareori supuse educației și formării profesionale. Cursurile de auto-cunoaștere și de dezvoltare personală sunt de obicei oferite la un cost ridicat. Proiectul va răspunde acestei nevoi prin dezvoltarea unui sistem de autoevaluare online și de auto-învățare în zece competente soft prin utilizarea lecțiilor video – ușor accesibile, vizuale, cu impact puternic. Beneficiile utilizatorilor sistemului on-line: gestionarea dezvoltării lor personale, înțelegerea punctelor lor forte, a calităților și aptitudinilor prin utilizarea testului de personalitate; ce anume caută angajatorii și cum să-și exprime cel mai bine abilitățile și aptitudinile; pregătirea
unui CV profesional și convingător; performanță eficientă la interviu; conștientizarea și dezvoltarea de competențe cheie precum 1. spirit antreprenorial și leadership, 2. abilități în vânzări, 3. managementul stresului la locul de muncă, 4. negociere, 5. muncă în echipă, 6. lucrul într-un mediu multicultural, 7. managementul timpului 8. construirea relațiilor cu parteneri/clienți din medii culturale diferite, 9. managementul relațiilor cu clienții, 10. implementarea practicilor ecologice la locul de muncă.

Secțiunea de informare și consultanță a platformei web

Această secțiune va avea drept scop încurajarea mobilității forței de muncă în regiunea transfrontalieră Dobrich-Constanța. Această secțiune va fi dedicată în mare parte rețelei transfrontaliere “CBC Ro-Bg jobs” şi va conține informații actualizate privind securitatea socială, cu accent pe portabilitatea drepturilor de pensie, legislația privind ocuparea forței de muncă și problemele fiscale în Bulgaria și România, precum și ghiduri practice pentru punerea lor în aplicare. Rubrica “Întrebări frecvente” va ajuta părțile interesate în legătură subiectele menționate mai sus. De asemenea, vor fi prezentate și analizate datele actuale de pe piața muncii în regiunea transfrontalieră țintă. Vor fi prezentate oportunități pentru mobilitatea forței de muncă și recrutarea angajaților din regiunea transfrontalieră, precum și cele mai bune practici pentru mobilitatea operațională a forței de muncă. Se vor crea și dezvolta baze de date privind mobilitatea forței de muncă. Secţiunea va avea o relație directă cu instituțiile implicate în problematica forței de muncă din regiunea Dobrich – Constanţa. Această secțiune va fi utilă pentru angajatori și va fi utilizată în mod activ de către membrii rețelei, dar și de către navetiștii transfrontalieri sau șomeri. Aceștia din urmă vor fi informați cu privire la condițiile de muncă și securitatea socială de cealaltă parte a frontierei și vor fi stimulați să-și extindă capacitatea de angajare.

Crearea unui centru transfrontalier de învățare pe tot parcursul vieții

Această activitate vizează stimularea procesului de învățare pe tot parcursul vieții și îmbunătățirea calității și competitivității forței de muncă în zona transfrontalieră. Calitatea scăzută a forței de muncă, un procent mare de șomeri pe termen lung, în special femei, grupuri minoritare expuse riscului de excludere, foarte adesea motivul acestora este lipsa de calificare, motivație și abilități personale. Toate aceste grupuri au nevoie de sfaturi și îndrumare, precum și de ajutor în procesul de căutare a locurilor de muncă.În acest scop va fi stabilit Centrul Ovidiu de învățare pe tot parcursul vieții (Centrul LLL) în orașul Constanța, în clădirea Universității Ovidius din Constanța. Centrul va oferi îndrumare și învățare pe tot parcursul vieții, și consultanță în carieră pentru șomeri pentru a încuraja ocuparea forței de muncă și tranzițiile în carieră. În cadrul centrului vor fi organizate cursuri pentru șomeri folosind materialele de instruire dezvoltate la platforma de e-learning. Centrul își propune să stimuleze procesul de învățare pe tot parcursul vieții și să servească drept un proiect pilot de îmbunătățire a calității și competitivității resurselor umane din regiunea transfrontalieră.

Promovarea unui centru de instruire transfrontalier pentru învățarea pe tot parcursul vieții și platforma de învățare online

Un total de zece evenimente promoționale vor fi organizate și desfășurate pentru a promova Centrul de învățare pe tot parcursul vieții Ovidiu și o platformă online de învățare. În cadrul evenimentelor se vor prezenta serviciile și capabilitățile platformei online. Evenimentele vor avea loc în regiunile Dobrich (Dobrich, Balcic, Kavarna, Șabla și Krushari) și Constanța (în Constanța două evenimente, Eforie, Navodari, Mangalia). Va fi tipărită o broșură de promovare și un film pentru Centrul de învățare pe tot parcursul vieții și platforma de învățare online care va fi diponibilă şi pe YouTube.

Realizarea de formare a competențelor soft și consiliere în carieră

Această inițiativă încurajează participarea la programe de formare profesională a grupurilor expuse riscului de excluziune socială, ca femeile aflate în șomaj pe termen lung și tinerii de până la 29 de ani. Scopul acestei activități este de a construi și dezvolta abilități și să ofere consiliere în carieră patruzeci de reprezentanți ai grupurilor țintă din Dobrich și județul Constanța. Două sesiuni de instruire vor avea loc în cadrul nou-înființatului centru de învățare pe tot parcursul vieții. Fiecare sesiune va dura patru zile și va cuprinde douăzeci de șomeri din regiunea Dobrich și douăzeci din județul Constanța. Participanții vor fi selectați pe bază nediscriminatorie, cu sprijinul Direcțiilor de Muncă din Dobrich și Constanța. Formarea profesională va fi realizată de consultanți cu experiență în dezvoltarea carierei și dezvoltare personală. Participanții se vor familiariza cu platforma online și vor putea să o testeze. Pachetul de activități va ajuta la identificarea punctelor personale forte, la consilierea individuală a carierei și la îmbunătățirea permanentă a șanselor de angajare. Cursurile vor include mai multe jocuri colective, stimulând abilitățile lor de comunicare și aptitudinile de evaluare și autoevaluare, formând competențe-cheie precum leadershipul și capacitatea de a avea inițiativă.

Realizarea a două cursuri de limbi străine

În cadrul proiectului vor fi organizate două cursuri de limbă pentru public. Un curs “limba română pentru bulgari” va avea loc la Dobrich, iar la Constanța – “român pentru români”. Cursurile – pe lângă avantajele directe pentru participanți – vor contribui la promovarea sistemului on-line de limbă dezvoltat pe platforma web. În Dobrich va fi găzduită o cameră specială, iar la Constanța cursul va avea loc la Centrul pentru Învățare pe tot parcursul vieții. Fiecare curs va dura 60 de ore. Participanții – cincisprezece bulgari și cincisprezece români – vor fi selectați pe o bază nediscriminatorie. Se va acorda prioritate persoanelor pentru care formarea lingvistică va contribui la dezvoltarea lor profesională.

Conductie două târguri de locuri de muncă

Participanții la cursuri de formare a competențelor cheie și de limbă, angajatorii rețelei de lucru Ro-BG vor fi invitați să participe la două burse de forță de muncă. Alți participanți vor fi atrași datorită unei campanii media intense. Pentru ca inițiativa să continue, eficiența și eficacitatea, piața muncii va fi precedată de pregătirea necesară: va fi pregătită o bază de date a solicitanților de locuri de muncă și a angajatorilor. Solicitanții de locuri de muncă vor apărea cu curriculum vitae și documente de calificare.
Schimburile de muncă vor avea loc, respectiv, în Constanța și Dobrich. Cel puțin douăzeci de angajatori și cel puțin patruzeci-șaizeci de solicitanți de locuri de muncă vor participa la fiecare schimb.