Loading...

Cine suntem noi?

Cine suntem noi?2019-02-10T13:50:34+00:00

Partener principal Asociație non-profit “Institutul European pentru Turism Cultural “EUREKA”” Dobrich

Organizatie non-profit „Institutul European de Turism Cultural«EUREKA» a fost fondată în 2003 de către experți bulgari și olandezi ca organizaţie non-guvernamentală pentru a desfășura activități de cercetare științifică, educație, formare și aplicate activităților de cercetare. Misiunea Asociaţiei EUREKA este de a dezvolta turismul durabil și responsabil în Bulgaria, prin promovarea și conservarea patrimoniului cultural, promovarea traditiilor autentice locale, și a resurselor naturale. Echipa Asociației EUREKA examinează tradiții, obiceiuri, situri istorice și arheologice și aplica abordări inovatoare pentru crearea și promovarea produselor turistice, atracțiilor locale și destinațiile turistice. Expertii asociației EUREKA au numeroși ani de experiență în domeniul antreprenoriatului și dezvoltarea resurselor umane, dezvoltarea și managementul proiectelor cu finanțare europeană. Asociaţia a dezvoltat parteneriate de succes cu autoritățile publice locale și regionale, firmele de turism din regiune, alte ONG-uri, instituții culturale și muzee. Principalul obiectiv este stimularea dezvoltării regionale durabile și a dezvoltării pieței muncii, prin cercetare științifică și studii științifice aplicate în domeniul turismului durabil și responsabil, transfer de “know-how” și bune practici, promovarea învățării pe tot parcursul vieții,  organizarea de cursuri de formare, pregatire profesională, lingvistică și motivațională pentru cetățenii bulgari și străini, pentru șomeri și persoane defavorizate. Organizatia non-profit „Institutul European pentru Turism Cultural” EUREKA este un membru activ al „Rețelei europene a locurilor pentru pace” (Еuropean network places of peace), a „Europa Nostra”- cea mai mare rețea din Europa  care are ca scop protejarea şi conservarea patrimoniului cultural și natural european. Institutul European pentru Turism Cultural EUREKA este înscris în Registrul Național al Asociațiilor de Turism.

Partner 2 Universitatea “Ovidius” din Constanța

Universitatea Ovidius din Constanța este o instituție publică de învățământ superior de educație şi cercetare ştiinţifică fondată în 1961 şi care, din 1990, a devenit o universitate multidisciplinară.

Misiunea asumată de Universitatea “Ovidius” din Constanța este dezvoltarea unui mediu educațional și de cercetare competitiv, menit să creeze, să mențină și să ofere cunoștințe societății, în timp ce obiectivele sale fundamentale asumate sunt: contribuirea la progresul științelor fundamentale și aplicative prin cercetare științifică, inovare și transfer tehnologic; formarea inițială și continuă a specialiștilor capabili să cunoască nevoile mediului social și economic; promovarea valorilor naționale și europene în domeniul științei, culturii și educației, prin cooperare academică internațională.
Universitatea Ovidius din Constanța are o istorie de 56 de ani de învățământ superior în regiunea de sud-est a țării (regiunea Dobrogea) și este una dintre cele mai importante instituții de învățământ superior din România. Scopul universității este de a-și pregăti studenții pentru o viață activă, corelând continuu conținutul educațional și activitatea de formare cu cerințele pieței muncii, satisfăcând astfel nevoile mediului economic și social.
Universitatea Ovidius din Constanța este activă în dezvoltarea relațiilor sale internaționale și cu peste 80 de universitati din Europa, SUA, America Latina şi Asia.
Localizarea sa geografica a dus la o implicare şi o aplicare deosebita in cercetarea turistica şi formarea profesioniştilor din domeniul turismului, prin una dintre facultatHe sale – Facultatea de ştiinte Economice. De la infiintarea sa in 1990, facultatea a dezvoltat numeroase acorduri şi parteneriate cu companii din domeniul turismului şi activitatHor turistice, atat pentru cercetare, cat şi pentru programele de stagii şi plasare a studentHor.
Universitatea Ovidius din Constanta este dedicata in special activitatilor de cercetare, initierii şi participarii la proiecte nation ale şi internationale. Tn ultimii 10 ani, echipele de cercetare ale Universitatii Ovidius din Constanta au obtinut rezultate remarcabile in implementarea proiectelor transfrontaliere, interregionale şi internationale.

Partner 3 “Camera de Comert şi lndustrie” Dobrich

Camera de Comert şi lndustrie Dobrich a fast infiintata in 1990 ca o organizatie neguvernamentala bazata pe principiile activitatii voluntare, autonomiei şi auto-finantarii. Obiectivele Camerei de Comert şi lndustrie din Dobrich sunt sa stimuleze comertul şi investitiile internationale, sa promoveze schimbul de bune practici 􀀋i cooperarea dar şi sa reprezinte interesele membrilor sai la nivel local, regional, national şi international.
Cu activitatea sa, institutia:
• sprijina dezvoltarea economica şi durabila a regiunii Dobrich;
• stimuleaza crearea conditiilor de interactiune şi promovare a cooperarii tehnologice şi de afaceri;
•  colaboreaza cu autoritatHe centrale şi municipale in organizarea activitatHor de dezvoltare a economiei de piata;
• ofera informatii şi sfaturi practice privind oportunitatile de piata, legislatia şi politicile europene
• asista IMM-urile in gasirea de parteneri de afaceri potriviti, utilizand baze de date de colaborare in domeniul afacerilor şi al tehnologiei şi informatii de licitatie şi retele internationale;
• dezvoltarea capacitatilor de cercetare şi inovare pentru IMM-uri;
Camera de Comert şi lndustrie Dobrich este membra retelei Enterprise Europe Network – cea mai mare retea de informare şi consultanta in Europa, al carei scop este de a sprijini IMM-urile in dezvoltarea potentialului lor de inovare şi de a creşte gradul de conştientizare a acestora cu privire la politicile Comisiei Europene care vizeaza intreprinderile.

Partner 4 Asociatia non-profit ,,Institutul pentru Promovarea
Turismului şi Economie Aplicata” Constanța

Organizatia neguvernamentala, infiintata in 2009, este situata in oraşul Constanta. Obiectivele pe care le urmareşte sunt: promovarea şi dezvoltarea turismului; activitati de consolidare a mediului de afaceri; organizarea de seminarii, cursuri de formare, conferinte.