Полезни връзки2019-12-18T14:13:56+00:00

Дирекция Бюро по труда – град Добрич

Населено място: гр. Добрич
Пощенски код: 9300
Адрес: ул. “Независимост” 7
Телефон за информация: 058/602-631
Работно време: 8:30 – 17:00
Email: dbt313@mbox.contact.bg
Уеб сайт: www.az.government.bg
Facebook: www.facebook.com/dbt.dobrich/
Информация за свободни работни места: www.az.government.bg/bg/ejobs/view_prl/

Дирекция Бюро по труда – град Добрич, филиал Добрич – селска

Населено място: гр. Добрич
Пощенски код: 9300
Адрес: ул. “Вардар” 45
Телефон за информация: 058/604 328
Работно време: 8:30 – 17:00
Email: filial_dobrichka@mbox.contact.bg
Уеб сайт: www.az.government.bg
Facebook: www.facebook.com/dbt.dobrich/
Информация за свободни работни места: www.az.government.bg/bg/ejobs/view_prl/

Окръжна агенция по заетостта – град Констанца

Населено място: гр. Констанца
Пощенски код: 900001
Адрес: ул. “Лакулуй” 14
Телефон за информация: 0040 241 481 531
Работно време: 8:00 – 16:30
Уеб сайт: www.anofmvechi.anofm.ro
Информация за свободни работни места: www.card-profesional.ro