Меки умения и ключови компетенции

/Меки умения и ключови компетенции
Меки умения и ключови компетенции2019-05-03T13:57:01+00:00

Видео урок по меки умения – 1. Концепцията за лидерство

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept
1.Leadership-BG

Видео урок по меки умения – 2. Техники за продажби

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept
2.Tehnici-de-vanzare-BG

Видео урок по меки умения – 3. Стресът на работното място

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept
3.Stresul-la-locul-de-munca-BG

Видео урок по меки умения – 4. Преговори

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept
4.Negociere-BG

Видео урок по меки умения – 5. Екипна работа

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept
5.Echipe-BG

Видео урок по меки умения – 6. Работа в мултикултурна среда

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept
6.Mediul-multicultural-BG

Видео урок по меки умения – 7. Управление на работното време

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept
7.Managementul-timpului-BG

Видео урок по меки умения – 8. Създаване и поддържане на връзки с партньори / клиенти от различни култури

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept
8.Clienti-din-culturi-diferite-BG

Видео урок по меки умения – 9. Управление на взаимоотношенията с клиети / гости

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept
9.Managementul-relatiei-cu-clientii-BG

Видео урок по меки умения – 10. Прилагане на мерки за опазване на околната среда

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept
10.Implementarea-actiunilor-ecologice-BG