Готови материали по проекта

//Готови материали по проекта
Готови материали по проекта2018-11-07T11:36:07+00:00

“Изследвания и пътна карта за устойчива заетост на работната сила в трансграничния регион Добрич – Констанца”

10.02.2019|Материали|

Ръководство “Трудова мобилност в трансграничния регион Добрич – Констанца” – България

10.02.2019|Материали|

Ръководство “Трудова мобилност в трансграничния регион Добрич – Констанца” – Румъния

10.02.2019|Материали|