Готови материали по проекта

//Готови материали по проекта
Готови материали по проекта2018-11-07T11:36:07+00:00

Дипляна за промотиране на Центъра за учене през целия живот – Констанца

23.04.2019|Материали|

Промоционален филм за Център за обучение през целия живот към Университет Овидий

19.03.2019|Материали|

Дипляна за промотиране на предстоящи събития по предприемачеството

18.03.2019|Материали|

Брошура представяща изготвените материали и инструменти по проекта

01.03.2019|Материали|

“Изследвания и пътна карта за устойчива заетост на работната сила в трансграничния регион Добрич – Констанца”

10.02.2019|Материали|

Ръководство “Трудова мобилност в трансграничния регион Добрич – Констанца” – България

10.02.2019|Материали|

Ръководство “Трудова мобилност в трансграничния регион Добрич – Констанца” – Румъния

10.02.2019|Материали|