Дипляна за промотиране на Центъра за учене през целия живот – Констанца

Промоционален филм за Център за обучение през целия живот към Университет Овидий

Дипляна за промотиране на предстоящи събития по предприемачеството

Брошура представяща изготвените материали и инструменти по проекта

“Изследвания и пътна карта за устойчива заетост на работната сила в трансграничния регион Добрич – Констанца”

Ръководство “Трудова мобилност в трансграничния регион Добрич – Констанца” – България

Ръководство “Трудова мобилност в трансграничния регион Добрич – Констанца” – Румъния

Семинар 20-22.06.2018 – Презентации и помощни материали

Семинар 20-22.06.2018 – Презентации и помощни материали от семинар „Пътна карта на устойчивата заетост и мобилност на работната сила на територията на трансграничния регион Добрич – Констанца“

2019-02-07T11:40:30+00:0022.06.2018|Материали|

Семинар 24-26.04.2018 – Презентации и помощни материали

Семинар 24-26.04.2018 - Презентации и помощни материали от семинар „Трудова мобилност в трансграничната област на Добрич – Констанца“

2019-02-07T11:46:27+00:0026.04.2018|Материали|