Трансграничен център за учене през целия живот

/Трансграничен център за учене през целия живот
Трансграничен център за учене през целия живот2019-02-26T09:25:56+00:00

Трансграничен център за учене през целия живот – Константа

Центърът е създаден в град Констанца, в сградата на Университет Овидий.Той има за цел да стимулира процеса на учене през целия живот и да служи като пилотен проект за подобряване  качеството и конкурентоспособността на човешките ресурси в трансграничния регион.

Центърът предлага възможности за кариерно консултиране и провеждане на обучителни курсове, като се използват разработените обучителни материали от платформата за онлайн учене.

Центърът е оборудван с интерактивна дъска, десет лаптопа и мултифункционално устройство. През април-май 2019 предстои да бъдат проведени два тренинг курса за изграждане на меки умения. Участниците ще бъдат млади хора и безработни от Добрич и Констанца.