Депутати от ГЕРБ внесоха промени в Закона за местните данъци и такси, с които се предлага въвеждането на патентен данък за отдаваните апартаменти под наем в Airbnb и Booking

Въвеждането на патентен данък за имотите не е нещо ново от гледна точка на това, че и сега съществува данъчно облагане. Това са отношения, които се развиват на плоскостта на наема. Това каза адвокат Емел Бекирова от адвокатско дружество „Станков, Тодоров, Хинков и Спасов”, в ефира на Bloomberg TV Bulgaria. Tя обясни, че данък общ доход, който се прилага към настоящия момент при тези отношения, е годишен данък.

„Той се изчислява като процентово съотношение от реализирания приход“, допълни Емел Бекирова.

Спецификата на патентния данък е, че той е фиксиран. В закона е предвидено, че патентният данък може да варира между 25 и 250 лева, като всяка община определя точната стойност”, поясни тя и отбеляза, че към момента данъкът за София и Пловдив е 250 лева. Тя обясни, че във Варна и Бургас са въведени разграничителни критерии чрез допълнително райониране.

Емел Бекирова е на мнение, че патентният данък дава повече яснота.

„Патентният данък измества задължението за плащане на данък общ доход. Той е приложим само за физически лица и еднолични търговци, ако не са реализирали оборот от 50 хил. лева и не са регистрирани по ДДС”, напомни адвокатът.

Тя говори и за санкциите при недекларирането на данъка.

„Санкцията при недеклариране е 500 лева. В случай, че се декларират неверни обстоятелства, които водят до намаляване на данъка, глобата е 1000 лева“, каза Емел Бекирова.

2020-02-05T14:11:07+00:0020.12.2019|Новини|