Рекордно ниска безработица в област Добрич през 2019 г.

Равнището на безработица в област Добрич средно за 2019 година е 5% , с 0,8 процентни пункта по-ниско спрямо предходната година, съобщават от дирекция „Бюро по труда”. Отчетеното през 2019 г. равнище на безработица е изключително ниско. Дори е под достигнато през 2008 г., когато безработицата в областта е била 7,0%.

От Бюрото по труда отчитат, спад на лицата с регистрация в бюрата по труда над 12 месеца. Продължително безработните са с 348 по-малко спрямо края на предходната година, а относителният им дял се свива с 9,9 процентни пункта. Броят на безработните младежи е намалял с 19%.

Значителен принос за постигнатото намаление има активната работа с регистрираните безработни лица, приоритетно с най-уязвимите групи безработни на пазара на труда, и подпомагането им за включване в трудова заетост.  През 2019 г. общо 436 безработни лица са включени в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.

В резултат на интензивната работа на екипите на бюрата по труда от област Добрич 984 неактивни лица, т.е. които не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа, са привлечени за ползване услуги на Агенция по заетостта. Лицата са активирани чрез организиране на трудови борси, информационни събития, срещи със завършващите образование, както и чрез работата на младежки, ромски, трудови медиатори и др.

Освен към безработните, дейността на бюрата по труда е насочена също към заети, учащи и пенсионери, като от началото на годината 147 са лицата от тези групи, потърсили посредническите услуги по заетостта. Близо 50% от тях са постъпили на работа.

В град Добрич равнището на безработица средно за 2019 година в града е 3%, с 0,6 процентни пункта по-ниско от предходната година.

2020-07-14T06:28:58+00:0031.01.2020|Новини|