През февруари 2020 г. все още се отчита ниско ниво на безработица в област Добрич

Равнището на безработица в област Добрич през февруари 2020 г. е 6,8%. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 5437, което е със 185 по-малко спрямо предходния месец. Това съобщават от Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. Варна. Отчита се увеличение с 0,1 процентни пункта спрямо февруари 2019 г. В град Добрич броят на регистрираните безработни през месеца е 1823, със 78 по-малко спрямо предходния месец. Равнището на безработица в града е 4,1% при 5,5% за февруари 2019 г.

На работа през февруари 2020 г. в област Добрич са постъпили 502 безработни лица. 98% от тях са устроени на работа на първичния трудов пазар. През месеца в трудова заетост са устроени 84 младежи на възраст до 29 години, както и 56 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През февруари 2020 г. в бюрата по труда от областта са заявени 542 работни места. На първичния пазар на труда са обявени 420 работни места. Най-много от обявените през месеца свободни работни места са от сферата на хотелиерство и ресторантьорство (258), селско стопанство (79), строителство (32), държавното управление (29). По програми за заетост, мерки за заетост и схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” са заявени 27 работни места.

2020-07-14T06:34:26+00:0014.03.2020|Новини|