В бюрата по труда в Добрич търсят работници за туризма за след 1 юни 2020 г.

В град Добрич броят на регистрираните безработни през март 2020 г. е 1991. Равнището на безработица в града е 4,4%: – с 0:3 процентни пункта по-високо спрямо предходния месец. Спрямо март предходната година също се отчита увеличение с 0,5 процентни пункта на равнището на безработица – съобщават от Бюрото по труда.

Равнище на регистрираната безработица в област Добрич от 7.1% отчита през март дирекция “Регионална служба по заетостта” – град Варна. Сравнението на месечна база показва увеличение от 0.3 пункта, а на годишна база нарастването е с 1.2 процентни пункта. Съществено влияние върху динамиката на безработицата в областта оказват мерките за ограничаване разпространението на коронавируса в страната и въведеното на 13 март извънредно положение.

Общият брой на безработните в бюрата по труда в Добричка област към края на месеца е 5710, като спрямо февруари регистрираните са с 273 повече. Увеличение с 979 лица се наблюдава и спрямо същия месец на 2019 г.

Продължава да се търси персонал за туризма – камериерки, озеленители, кухненски работници, като стартът на наемането е обявен за след 1 юни.

2020-07-14T06:44:01+00:0023.04.2020|Новини|